Πολιτική Απορρήτου

Ποια είναι η ιδεολογία μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας;

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Σκοπός του παρόντος είναι η παροχή κάθε πληροφορίας προς εσάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, με απλή και σαφή διατύπωση.

Η εταιρεία μας, Φειδης & Σια Ο.Ε. αντιλαμβάνεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος https://ydatotexniki.gr/ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων/ ατομικών επιχειρήσεων. Η νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη του ανωτέρω ηλεκτρονικού καταστήματός μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων σας χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

Γιατί άλλαξε το νομοθετικό καθεστώς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων; Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Τα φυσικά πρόσωπα ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης και τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και της δημόσιες αρχές. (Προοίμιο παρ.6,7 του GDPR/ ΓΚΠΔ)

*******

Ποια είναι η Εταιρεία μας, δηλαδή ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;  

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Φειδης & Σια Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «YDATOTEXNIKI». Έχει την έδρα της στο Νέο Κόσμο Αττικής και επί της οδού Τουρμερ αρ. 28. Η εταιρεία φέρει τον αριθμό ΓΕΜΗ ……………….. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2109737540 και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι [email protected] Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Ιωάννης Φειδης 

Ο ιστότοπος (https://ydatotexniki.gr/) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων δεδομένων) (πχ εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας[1].

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) που επεξεργαζόμαστε ΑΝΑ σκοπό επεξεργασίας; Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών;

 • Επίσκεψη στον ιστότοπο: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μόνο για πληροφορίες,τότε συλλέγουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που ο περιηγητής σας μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:
  • Ημερομηνία και ώρα τη στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο
  • Τον όγκο των δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes
  • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο
  • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο
  • Τη διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

 • Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώνουν την εμπειρία σας ως χρήστης, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή του (browser), ώστε να μην λαμβάνετε cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://google.com/ads/preferences για να ρυθμίσετε προτιμήσει σας αναφορικά με τα cookies της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www. Aboutcookies.org

Είδη cookies

Προσωρινά και μόνιμα Cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε το φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cookies τρίτων μερών

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων μερών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω.

Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας

WooCommerce  Αυτό το σύνολο από cookies ανιχνεύει τα δεδομένα από το καλάθι αγορών και αποτελείται από 3 διαφορετικού τύπου cookies. Πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα:  woocommerce_cart_hashwoocommerce_items_in_cartwp_woocommerce_session_   Τα δύο πρώτα cookies περιέχουν πληροφορίες για το καλάθι ως σύνολο και βοηθούν το WooCommerce να γνωρίζει πότε πραγματοποιούνται αλλαγές στα δεδομένα του καλαθιού αγορών. Το τελευταίο cookie (wp_woocommerce_session_) περιέχει έναν μοναδικό κωδικό για κάθε χρήστη, έτσι ώστε να αναγνωρίζει πού να βρει τα δεδομένα του καλαθιού αγορών στη βάση δεδομένων για κάθε πελάτη. Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτά τα cookies.  
  
Cloudflare            Πρόκειται για cookies που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το cookie cfduid χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει μεμονωμένους πελάτες που χρησιμοποιούν μια κοινή διεύθυνση IP και να εφαρμόζουν ρυθμίσεις ασφαλείας ανά χρήστη. Δεν ανταποκρίνεται σε κανένα αναγνωριστικό σύστημα χρήστη στην εφαρμογή σας και δεν αποθηκεύει πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου.  
PolylangΤο Polylang είναι ένα λογισμικό εναλλαγής γλώσσας (όποιες υποστηρίζονται στον ιστότοπο) το οποίο διαθέτει ένα cookie που χρησιμοποιείται για να απομνημονεύει τη γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, ώστε να τη θυμάται όταν ο χρήστης επιστρέψει στον ιστότοπο. Το ίδιο cookie χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη γλώσσα όταν αυτές δεν είναι διαθέσιμες με άλλο τρόπο.    

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε, είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

Internet explorer:: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416

 Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and -websites-data-sfri11471/mac

Λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που  προβείτε σε απενεργοποίηση/ διαγραφή cookies  δεν θα έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τα διαγραμμένα cookies.

 • Web analysis Services

Google analytics: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Ampitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). To Google analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπό μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Για λογαριασμό μας η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης σας, όπως παραθέσαμε παραπάνω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 • Φόρμα επικοινωνίας: Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (πχ μέσω της φόρμα επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που συμπληρώνετε στη συγκεκριμένη φόρμα, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και τεχνική διαχείριση από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων αποτελεί το νόμιμο συμφέρον μας, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί στη μεταξύ μας σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.
 • Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη: Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εάν μας τα παρέχετε για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για το άνοιγμα ενός λογαριασμό πελάτη. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις ανίστοιχες φόρμες εισόδου. Είναι δυνατό να διαγράψετε το λογαριασμό πελάτη ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός μηνύματος στην προαναφερθείσα διεύθυνση του ελεγκτή. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή έχετε αποδεχτεί νομικά την περαιτέρω δέσμευση και χρήση αυτών από τον ιστότοπό μας.
 • Επεξεργασία δεδομένων ως προς το χειρισμό πληρωμών και παραγγελιών: Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας συνεργαζόμαστε με πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβάζονται στην εταιρεία μεταφορών που ανατέθηκε με την παράδοση στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών, εάν αυτό είναι απαραίτητο για το χειρισμό των πληρωμών. Η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις πιστωτικές ή χρεωστικές σας κάρτες δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας με κανέναν τρόπο. Τα καταχωρείτε στον διακομιστή (server) του διατραπεζικού περιβάλλοντος συνεργασίας και χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάγκη μιας δεδομένης συναλλαγής. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στον διακομιστή (server) που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας.
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter):

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε, δημιουργούμε προφίλ χρήσης σας, σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) τα οποία θα παρέχουν ενημέρωση για προϊόντα, προσφορές κλπ. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής, είτε με αποστολή email στο ………………..

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (διατηρείτε Λογαριασμό, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κτλ) και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί, δεν απαιτείται να τα διατηρήσουμε στα πλαίσια νόμου πχ για φορολογικούς λόγους. Επιπλέον τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική Ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικών σας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στο www……………

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δικαίωμα ενημέρωσης κατά τη συλλογή δεδομένων (άρθρα 13, 14 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για πληροφορίες[2] που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων σας κατά τη στιγμή της λήψης αυτών, όπως για παράδειγμα ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάμε.
Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε την επεξεργασία δεδομένων σας και να σας παράσχουμε αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων σας.
Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί υπό προϋποθέσεις (πχ ανάκληση συγκατάθεσης/ επιτυχής εναντίωση κλπ)
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις (πχ ανακριβή προσωπικά δεδομένα, παράνομη επεξεργασία, μη χρησιμότητας αυτών, υποβολή αντιρρήσεων σας για την επεξεργασία)
Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Υπάρχουν νομικά κατοχυρωμένες περιπτώσεις όμως, κατά τις οποίες δεν δύναται να εξυπηρετηθεί το εν λόγω δικαίωμά σας.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας (άρθρο 22 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να μην αποτελείται αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά σε παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα από την Εταιρεία και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθεται από τον ΓΚΠΔ.
Δικαίωμα ενημέρωσης σε περιστατικό παραβίασης (άρθρο 34 ΓΚΠΔ)Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε αμελλητί από την Εταιρεία μας σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει την έδρα η Εταιρεία. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να ασκήσετε κατόπιν αιτήματός σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας [email protected] Είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε εντός ενός μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας. Παρέχεται η δυνατότητα να παραταθεί η ως άνω προθεσμία κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Ασφαλώς, θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ενημέρωση για την παράταση της προθεσμίας και για το λόγο αυτής. Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτό να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να αποστείλετε έγχαρτη αίτηση στην έδρα της εταιρείας μας, ήτοι Τουρμερ 28, Νέος Κόσμος, Αττικής. Η απόκριση στο αίτημά σας θα πραγματοποιηθεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα ydatotexniki.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος ydatotexniki.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται προαιρετικά για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφάλειας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password), όσο συχνά επιθυμείτε. Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχετε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη  διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Επίσης, πρόσβαση στον κωδικό εισόδου έχει και ο διαχειριστής του συστήματος, όχι όμως και στον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) που έχετε καταχωρήσει. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το www.hools.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Τοίχος Προστασίας (firewall)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ydatotexniki.gr φιλοξενείται σε διακομιστή διαδικτύου (webserver) ο οποίος διαθέτει μηχανισμούς «τοίχους προστασίας» (firewall).

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος ydatotexniki.gr είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: – Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας .

– Στην περίπτωση που γίνεται χρήση τρίτων για την υποστήριξη των συστημάτων, το ydatotexniki.gr φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου

Ασφάλεια πιστωτικής κάρτας

Όλες οι ενέργειες που κάνετε μέσα στο ydatotexniki.gr και αφορούν την καταχώρηση και αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας) γίνονται στο απόλυτα ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας ή της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών (Paypal). Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της -κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με το www.hools.gr μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η τρέχουσα περιοχή αναφοράς στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται προκειμένου να παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις, αλλά και την εμπειρία που θα αποκομίσουμε από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Για το λόγο αυτό, εφόσον ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θεματολογία, καλείστε να ελέγχετε συχνά την περιοχή αυτή. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]


[1]             Αυτη η παράγραφος διαγράφεται σε περίπτωση που δεν ισχύει το πρωτόκολλο ssl

[2]                                                               Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων κατ’ άρθρα 13 και 14 μπορούν να παρέχονται σε συνδυασμό με τυποποιημένα εικονίδια προκειμένου να δίνεται με ευδιάκριτο, κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο μια ουσιαστική επισκόπηση της σκοπούμενης επεξεργασίας. Εάν τα εικονίδια διατίθενται ηλεκτρονικά, είναι μηχανικώς αναγνώσιμα.